Jane’s Blog có gì?

Hi,

Jane’s Blog lựa chọn chủ đề về Chuyển đổi số, Quản trị và Công nghệ để chia sẻ những trải nghiệm bản thân trên con đường mang giải pháp Công nghệ ứng dụng trong vận hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thay vì nói về những lợi ích của Chuyển đổi số hay Công nghệ, Jane’s Blog sẽ ưu tiên những thông tin về công nghệ và quản trị để cung cấp thêm thông tin hữu ích cho các bạn về  cách thức chuyển đổi số thành công, vượt qua các rào cản nội tại của doanh nghiệp và  cung cấp các bài toán thực tế của các doanh nghiệp trên hành trình ứng dụng công nghệ.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *